ЗДРАВЕТО Е СЪКРОВИЩЕТО,
КОЕТО СПОДЕЛЯМЕ
ЗАЕДНО.

Където и да сме по света, ние във World Medicine започваме всеки нов ден с отговорността да лекуваме хората. Защото знаем, че здравето е ценно. Важно е да допринесем за здравословен живот.

Ние произвеждаме
за един по-здрав
свят

Ние произвеждаме, за да изведем света към по-здравословно бъдеще с нашите 4 международно сертифицирани производствени бази, които произвеждат в съответствие със стандартите за Добри производствени практики и са инспектирани от много страни, по-специално в Европа.

Два завода в Турция

Производствен център в Алжир

Производствена база в Румъния

СВЕТЪТ НА WM

Иновативна перспектива