Благодарение на представянето си, особено през последните години, World Medicine е най-бързо развиващата се фармацевтична компания, като произвежда висококачествени продукти на фармацевтичен пазар

Изнасяйки в над 35 страни със своята бизнес стратегия, основана на философията да помага на хората във всяко достъпно място по света, World Medicine продължава своето съществуване в Европа, Далечния Изток, Близкия Изток, Южна Америка, Русия, Балканите и Общност на Независимите Държави.

Под формата на:

  • Дистрибуторски права
  • Прехвърляне на чуждестранни лицензи в държави, в които не сме на разположение,
  • Придобиване на лиценз за нишови продукти, допълващи нашето портфолио,
  • Споразумения за производство по договор,
  • Съвместни предприятия в страни, чиито условия са подходящи,
  • Съвместно сътрудничество за съвместни инвестиции,
  • Международно сътрудничество,
  • Придобиване на компании.

Придобиване на компании.

Искате ли да си сътрудничите с нас?

Ние, World Medicine, разработваме стратегия за навлизане в нови целеви пазари успоредно с нашите нарастващи в световен мащаб цели и оценяваме различните бизнес модели, за да станем по-силни на пазарите, където сме на разположение