Благодарение на нашето ефективно управление на качеството на световните пазари, ние разработваме терапевтични продукти в широка гама, за да подобрим качеството на живот на хората. Ние се стремим да повишаваме ефективността на процеса през цялото време и да произвеждаме в световен мащаб.

Нашите бизнес стратегии се определят от нашето висше ръководство в съответствие с дългосрочните планове и се актуализират според променящите се условия, когато е необходимо.

Нашата средносрочна бизнес стратегия е постоянно да глобализираме нашите териториални активи и да създаваме добавени стойности за нашите акционери и клиенти.

Нашата компания, която е важен играч в страните, в които сме на разположение, работи в синхрон със съответните институции и организации в рамките на дейностите по лицензиране на продукти и маркетинг, определени от законодателството на съответната страна, за да изпълни всички законови процеси и изисквания на страните.

Най-голямото ни предимство пред конкуренцията е, че имаме широко продуктово портфолио, одобрено и оторизирано от компетентните органи. Нашето широко продуктово портфолио, чиято интелектуална собственост във всякакъв вид е защитена от Администрацията по храните и лекарствата (FDA) и Европейския съюз, отговаря на международните стандарти. Освен това всички наши продукти се поддържат и обновяват постоянно.

Една от основните ни цели като World Medicine е да развием нови стратегически партньорства.