Известие за странични ефекти

Учтиво молим здравните специалисти и потребителите/пациентите да ни информират относно всякакви неблагоприятни ефекти, свързани с медицинските продукти на нашата компания:

Странични ефекти:

  • Медицински грешки/грешки, свързани с лекарствените продукти
  • Употреба на лекарствени продукти с неодобрени и непроучени показания (употреба не по предназначение)
  • Остра и хронична интоксикация
  • Смъртни случаи, настъпили при употребата на лекарствени продукти
  • Злоупотреба с лекарствени продукти
  • Странични ефекти на лекарствените продукти при взаимодействие с лекарствени продукти, химически вещества и храни
  • Неефективност на лекарствените продукти

За докладване на нежелани лекарствени реакции моля да се обадите на тел.: +35924651143.

За здравни специалисти

Информация за здравните специалисти, наблюдаващи страничния ефект
Подробности за пациента
Пол на пациента
Дата на раждане на пациента
Лабораторни изследвания на пациента (ако има такива)
Информация за предполагаемия лекарствен продукт (лекарство)
Начална дата на приемане на лекарството (Посочете датата, на която пациентът е започнал да приема лекарството)
Дата на спиране приема на лекарството (Ако лекарството все още се приема, не попълвайте това поле)
Идентифициране на страничния ефект или липсата на ефект
Начална дата на страничния ефект
Крайна дата на страничния ефект
Въпроси

1) Възникнал ли е страничният ефект, след като сте започнали да използвате лекарството?*

След колко дни се случи?*

2) Какво направихте, след като забелязахте страничния ефект?*

3) Намаля ли страничният ефект, след като спряхте приема на лекарството / намалихте дозата на лекарството?*

4) Какво лечение бе необходимо да се проведе в резултат на страничния ефект? *

5) Пациентът прояви ли подобна реакция към други лекарства от същата фармакологична група? *

6) Наблюдава ли се страничният ефект при повторно приложение на лекарството? *

7) Имаше ли друга причина за възникване на страничния ефект? *

8) Как приключи страничният ефект? *

За пациенти

Подробности за пациента
Пол на пациента
Дата на раждане на пациента
Информация за предполагаемия лекарствен продукт (лекарство)
Начална дата на приемане на лекарството (Посочете датата, на която пациентът е започнал да приема лекарството)
Дата на спиране приема на лекарството (Ако лекарството все още се приема, не попълвайте това поле)
Идентифициране на страничния ефект или липсата на ефект
Начална дата на страничния ефект
Крайна дата на страничния ефект
Въпроси

1) Възникнал ли е страничният ефект, след като сте започнали да използвате лекарството?*

След колко дни се случи?*

2) Какво направихте, след като забелязахте страничния ефект?*

3) Намаля ли страничният ефект, след като спряхте приема на лекарството / намалихте дозата на лекарството?*

4) Какво лечение бе необходимо да се проведе в резултат на страничния ефект? *

5) Пациентът прояви ли подобна реакция към други лекарства от същата фармакологична група? *

6) Наблюдава ли се страничният ефект при повторно приложение на лекарството? *

7) Имаше ли друга причина за възникване на страничния ефект? *

8) Как приключи страничният ефект? *