2022
93-то МЯСТО СРЕД ВТОРИТЕ 500 ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТУРЦИЯ
2022
НАГРАДИ НА IKMIB 2021 г. НА НАЙ-ДОБРИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ - 2-ро МЯСТО
2021
11-ти НАГРАДИ ЗЛАТЕН ХОРОСАН: НАГРАДА ЗА ФИТОФАРМАЦЕВТИЧЕН ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА VIADOR
2021
ЗВЕЗДИ НА ОРГАНИЗИРАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ - 10-то МЯСТО В СПИСЪКА НА КОМПАНИИТЕ С НАЙ-МНОГО ИНВЕСТИЦИИ В РАЗХОДИ ЗА НИРД
2021
ЗВЕЗДИ НА ОРГАНИЗИРАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ - 10-то МЯСТО В СПИСЪКА НА КОМПАНИИТЕ С НАЙ-МНОГО ИНВЕСТИЦИИ В РАЗХОДИ ЗА НИРД
2021
ЗВЕЗДИ НА ОИЗ 2020 г. 9-то МЯСТО СРЕД КОМПАНИИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАЙ-МНОГО ПАТЕНТИ
2021
ЗВЕЗДИ НА ОИЗ 2020 г. 5-то МЯСТО СРЕД КОМПАНИИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАЙ-МНОГО МАРКИ
2021
203-та КОМПАНИЯ СРЕД ПЪРВИТЕ 1000 КОМПАНИИ - ИЗНОСИТЕЛКИ
2021
НАГРАДА УВАЖЕНИЕ КЪМ ЧОВЕКА 2020 г.
2021
49-та КОМПАНИЯ СРЕД 250 КОМПАНИИ С НАЙ-МНОГО ИНВЕСТИЦИИ В РАЗХОДИ ЗА НИРД
2021
ГОЛЯМАТА НАГРАДА В КАТЕГОРИЯТА НА IKMIB – ЗВЕЗДА НА ИЗНОСА - ИЗНОС НА ЛЕКАРСТВА
2021
390-то МЯСТО СРЕД ПЪРВИТЕ 500 ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТУРЦИЯ
2020
2-ра КОМПАНИЯ, КОЯТО ОСЪЩЕСТВЯВА НАЙ-ГОЛЯМ ИЗНОС НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ
2019
ТРЕТА НАГРАДА ЗА ЗВЕЗДА НА ИЗНОСА
2019
НАГРАДА УВАЖЕНИЕ КЪМ ЧОВЕКА 2018 г.
2018
НАГРАДА ЗА НАЙ-БЪРЗО РАЗВИВАЩА СЕ КОМПАНИЯ В ИЗНОСА
2018
ТРЕТА НАГРАДА ЗА ИЗНОС НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ
2017
НИРД 250 – СПИСЪК НА КОМПАНИИТЕ С НАЙ-МНОГО ИНВЕСТИЦИИ В РАЗХОДИ ЗА НИРД
2017
ДЕВЕТА НАГРАДА ЗА ИЗНОС НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ
2015
НАГРАДА ЗА КОМПАНИЯ С НАЙ-МНОГО МЕЖДУНАРОДНИ ЗАЯВКИ ЗА ПАТЕНТ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ