Лабораториите за контрол на качеството във World Medicine проверяват дали продуктът отговаря на очакваните стойности за качество във всяка фаза на производството, от суровините до крайния продукт, в съответствие с международните разпоредби за производство и контрол на фармацевтичните продукти.
Контролът се извършва чрез химични и микробиологични методи по най-модерна технология.


В лабораториите за микробиологичен контрол;

  • Количествените тестове се провеждат с оборудването за цифрово четене и изчисление.
  • Идентифицирането на бактериите се анализира чрез Q-TOF технология.
  • Тестовете за преброяване се извършват с помощта на високотехнологично оборудване, което прави цифрова оценка.

В нашата лаборатория за химичен контрол;

  • Количествено определяне и анализ за примеси HPLC (високоефективна течна хроматография), U-HPLC (ултра високоефективна течна хроматография),
  • Анализи за остатъчен разтворител (газова хроматография),
  • Анализите Мокра химия също се извършват с помощта на високотехнологично оборудване.

В нашия Отдел за Контрол на Качеството работи нашият екип по документация, който следи текущите публикации и ни напътства в нашите проучвания и който отговаря за подготовката на нашите процедури и поддържането им актуализирани. Разполагаме с екип за Техническа Поддръжка, за да осигурим непрекъснатост на работата в лабораторията. Също така разполагаме с екип за квалификация на лабораторното оборудване, който следи развитието на аналитичната апаратура и следи квалификацията, поддръжката и калибрирането на нашето оборудване, за да ни гарантира непрекъснати и точни резултати по време на анализите.

Нашият Отдел за Контрол на Качеството, със своя знаещ и опитен управленски персонал, отвори врати за млади висшисти, които са завършили образованието си по химия и биология, в допълнение към наемането на опитен персонал.