ЙОГА- Анализ на напредъка, базиран на компетенциите

Ние се стремим не само да измерваме представянето на служителите на WM, но и да оценяваме техните компетенции и да поддържаме постоянен напредък, чрез ЙОГА (Анализ на напредъка, базиран на компетенции), един от резултатите от нашия стратегически проект WMOVE, който проектирахме през 2021 г.