WM АКАДЕМИЯ

Това е организация за обучение и развитие, която възприема стратегическото управление като свой компас с лозунга на WMove, захранва се от нашия модел на институционално представяне, YOGA, насочва се както към индивидуална, така и към корпоративна промяна на поведението и обучава служители, които да „вършат работата си от все сърце“

Защо синьо?

Синьото е цветът на морето и небето. Асоциира се с дълбочина и стабилност. Той символизира понятия като доверие, лоялност, разум, вяра и духовност.

Защо зелено?

Зеленото е цветът на природата. Свързва се с понятия като развитие, хармония, свежест и продуктивност. Има силна връзка с чувството на доверие.

 

 

Защо Ин-Ян?

Ин -Ян означава две половини, които заедно допълват целостта. Ин, едната от двете половини, представлява тъмнината или сянката, а „Ян“ представлява светлината или Слънцето. Ин и Ян са началните точки на промяната. Когато нещо стане едно цяло, то е непроменимо и завършено, както изисква дефиницията му. С други думи, когато такъв символ се раздели на две, неговата цялост се нарушава и те търсят нов баланс, като тичат един след друг. Две неща, които са напълно противоположни едно на друго, все пак губят смисъл едно без друго.

Защо такова лого?

Трябва да излезем от зоната си на комфорт, за да преживеем промяната. И така, каква е тази зона на комфорт? Това означава да не изоставяме навиците си и да очакваме различни резултати, като извършваме едни и същи действия. Когато нашият мозък се сблъска с такава ситуация, той активира защитната система и произвежда извинения, за да останем в обичайната зона. Това ни кара да изпаднем в паника и да отхвърляме промяната. В такива моменти трябва да запазим спокойствие; трябва да се чувстваме уверени; и трябва да си дадем възможност да прегледаме всички положителни и отрицателни последствия, какъвто и да е проблемът.

Използвахме „Ин-Ян“ в логото на WM Академия. Защото сме наясно, че всички положителни или отрицателни ситуации се допълват взаимно и са част от промяната. Използвали сме нюансите на цветовете “Синьо и Зелено”. Защото знаем, че с нашите знания и опит от миналото, ние уверено ще посрещнем свежестта, иновацията и най-дълбокото ниво на развитие. Казахме „Много сме“. Защото вярваме, че ще направим тази история по-голяма, като получим силата си от служителите на World Medicine.

АКАДЕМИЧНИ ПРОГРАМИ

1 - Програма за ориентиране

Всеки наш колега, който е включен в семейството на World Medicine, първо посещава програмата „Обща ориентация“, където се представя компанията и се обясняват правилата на Добрите Производствени Практики. После те завършват „Ориентация на отдела“, структуриран според процеса на работния процес в отдела, в който ще работят, и научават подробности както за компанията и отделите, така и за своите задължения през първите 6 месеца. Програмата се предоставя както присъствено, така и онлайн чрез нашата цифрова платформа.

2 - Програми за развитие на лидерство

Ние идентифицираме всестранно силните страни и областите на развитие на нашите лидери и изготвяме персонални програми за обучение според резултатите от казусите, изготвеии в Центъра за оценка. Ние подкрепяме обученията с коучинг и менторски сесии. Ние гарантираме, че обученията с непрекъсната обратна връзка се превръщат в поведение. Благодарение на структурираните програми, ние сме в състояние да проектираме специално както за нашите лидери, така и за нашите кандидати за лидери.

3 - Програми за компетентност и личностно развитие

Ние допринасяме за по-щастливата и успешна работа на нашите служители с обучения, които те могат да използват както в бизнеса, така и в личния си живот.

4 - Програми за професионално и техническо развитие

Ние проектираме със съдържание, което ще насочи професионалните и технически въпроси на сектора и ще подпомогне развитието на нашите колеги.

5 - Програма за вътрешно обучение и стаж

Благодарение на нашата програма, изготвена с богато съдържание като Creative Drama /Творческа драматургия/ и Training of the Trainer /Обучение на обучителя/, ние обучаваме нашите собствени вътрешни обучители. Ние проектираме обученията, които трябва да се преминат специално за сектора и нашата компания.

6 - Чуждоезикови програми

Ние във World Medicine знаем значението на чуждия език поради опита, който придобихме чрез износа в над 50 държави, и предлагаме дистанционни и присъствени решения на нашите служители в този аспект.

7 - Дигитална платформа WM Академия

Ние разполагаме с достъп до цялото WM семейство както чрез мобилното приложение, така и чрез уеб браузъра, благодарение на нашата платформа с повече от 1000 обучителни материали, актуализирани източници на новини, библиотека и семинари за инсценировка.